Finanční gramotnost

Jak vyřešit deficit osobního rozpočtu

V případě, že se nám podaří dostat do mínusu, tedy vytvořit deficit rozpočtu, může se jednat buď o jednorázový schodek vlivem neočekávaných vyšších výdajů anebo ztráta či snížení příjmů (viz financování jednorázových výdajů) nebo opakovaný deficit, který může udělat nemálo vrásek.

U opakovaného schodku můžeme:
a) Snižovat výdaje krátkodobě či dlouhodobě Krátkodobými je myšleno kupovat věci, které opravdu potřebujeme a zbytečně nerozhazovat. Dlouhodobými pak zamyšlení nad osobními aktivy a pasivy a odstranit ty nepotřebné.

b) Zvyšovat příjmy opět krátkodobě nebo dlouhodobě
Z krátkodobého hlediska je dobré například druhé zaměstnání či nějaký jiný přivýdělek a z dlouhodobého pak třeba zvolit lépe placené zaměstnání, případně zvolit podnikání anebo zhodnotit aktiva.

Vůbec nejlepším řešením je současně snížit výdaje a navýšit příjmy, prostě více rozevřít pomyslné finanční nůžky.

Řešením deficitu může být i úvěr, ovšem zde si jej rozdělme na úvěr vhodný a nevhodný:

Vhodný úvěr je takový, který v prvé řadě opravdu potřebujeme a ve druhé řadě jej budeme schopni splácet, po splacení nám majetek zůstane, lze jej tedy využívat dále a nakonec můžeme i majetek použít pro navýšení příjmů.

Nevhodný úvěr je pak pravým opakem. Nepotřebujeme jej (opravdu úvěr na dovolenou potřeba není a už vůbec ne, když máme schodkový rozpočet), nebudeme úvěr schopni splácet, bereme si úvěr na splacení jiného dluhu (tohle je opravdu nebezpečné, vzniká tzv. dluhová spirála), úvěr získáme za horších podmínek než na trhu (tzv. lichváři) a úvěrem financujeme majetek, který po splacení nebude sloužit svému účelu.