Finanční gramotnost

Od osobních financí na finanční trh

Když už zvládáme osobní finance a nejlépe ještě tvoříme přebytky, pak se podíváme na to, jak vlastně peníze lze využít v globálnějším měřítku a jak vlastně obíhají na tzv. finančním trhu.

Trh si lze představit jako klasické tržiště, které možná máte i ve svém městě, náměstí, stánky, zboží, nakupující. Je to tedy místo, kde se střetává nabídka (ten kdo něco nabízí) s poptávkou (ten kdo něco poptává, potřebuje, shání). Finanční trh se pak pouze zaměřuje na takovouto nabídku a poptávku v oblasti financí. Ti co mají volné prostředky, je nabízejí, druzí poptávají.

Finanční trh dělíme na trh peněžní a kapitálový. Na peněžním trhu jsou prostředky s krátkodobou lhůtou splatnosti, tj. do jednoho roku (krátkodobé vklady, krátkodobé úvěry). Kapitálový pak představuje střednědobé a dlouhodobé nástroje nad 1 rok (akcie, dlouhodobé úvěry).

Aby pravidla trhu byla v rámci nějakých mezí, je potřeba institucionální autority, jež je nazývána centrální banka nebo také banka bank. V ČR ji představuje Česká národní banka (ČNB). Ta má za úkol vydávání (emisi) bankovek a mincí do oběhu, regulování množství peněz v oběhu, regulaci měnového kurzu, sledování legálnosti bankovních transakcí, schvalování zakládání bank a je také pokladnou státního rozpočtu.

Dalšími institucemi na finančním trhu jsou komerční banky, tedy jakákoliv banka, která Vás napadne. Komerční protože jejich cílem je zisk, je to klasické podnikání. Do celého finančního systému, pak ještě nesmíme zapomenout zahrnout stavební spořitelny, penzijní fondy, záložny, pojišťovny, specializované banky (např. hypoteční) a další.