Finanční gramotnost

Osobní rozpočet je základem finančního úspěchu 1

Má-li fungovat celek, musí fungovat jednotlivé díly. Chceme-li tedy obstát ve světě peněz a financí (vlastně i v čemkoliv jiném), je zapotřebí začít u sebe. Porozumět svým vlastním prostředkům. Zjistit proč nevycházím s výplatou a proč třeba máme hluboko do kapsy, i když možná hodně ušetříme.

Každý z nás má na starosti svůj vlastní osobní rozpočet, který pouze zrcadlí naše myšlení a schopnost mít své chování pod kontrolou. I student střední školy má svůj rozpočet, kdy jeho kapesné a brigády tvoří finanční základ pro páteční večírky, dokonce i žák základní školy přijde do styku s osobním rozpočtem v podobě kapesného a tím pádem i svých výdajů.

Čímž se dostáváme k hlavní podstatě osobního rozpočtu, tedy příjmy a výdaje. Už zde může být vlastně jakási psychická překážka a to, že celý měsíc někam docházíte, vykonáváte práci a na konci (no spíše začátkem, někteří až v polovině) následujícího měsíce obdržíte výplatu. Ale od této chvíle pouze platíte. Nájem, hypotéka, energie, poplatky tam a tam, jídlo, auto a kdoví co ještě. Sice jsme na tento proces zvyklí, ale může navodit možná až frustrující pocit, že stále jen a jen platíme a nic neušetříme (kontrast příjmu v jeden moment).

Proto evidence těchto příjmů a výdajů je tím nejjednodušším a zároveň nejúčinnějším nástrojem pro správu peněz. Z takovéhoto přehledu, pak můžeme jasně vyčíst, kam se ty korunky rozkutálely a případně učinit zásah do nesmyslných útrat.

V příštím článku Osobní rozpočet je základem finančního úspěchu 2 se dozvíte konkrétní kroky pro správu osobního rozpočtu.