Inspirace

Ashish J. Thakkar – Uganďan miliardářem ve třiceti

Když mu bylo třináct let, otec mu koupil počítač. Jelikož mu nerozuměl, ponořil se do manuálu a pilně studoval. Jednoho dne přišel na návštěvu otcův známý, který uviděl počítač a otázal se mladého Ashishe zda tomu rozumí. Ten opáčil, co konkrétně mu není jasné a potřebnosti vysvětlil a objasnil. Po této, vlastně již, konzultaci známý nabyl dojmu, že počítač se může hodit a tak jej odkoupil. Samozřejmě s příplatkem za radu, jelikož tento známý ocenil Ashishovu ochotu a čas investovaný do studia manuálu, který by stejně musel sám prostudovat. Zjistil tak, že čím více bude vědět, tím jeho služby budou žádanější a bude mít nálepku odborníka. Nikoliv, že by byl chytřejší, ale investuje více času do studia a tím má více znalostí než zákazník.

Mladý Ashish J. Thakkar si uvědomil, že podstatou je, jak to tak u lidí bývá, lenost. Raději zaplatím někomu za vysvětlení a konkrétní odpovědi na mé dotazy, než abych musel sáhodlouze něco studovat, chápat a porozumět. Ashish právě toto dělal a nechával si za to platit. Pro své zákazníky se stával tak trochu nepostradatelným. Postupně začal prodávat počítače i svým spolužákům včetně navýšené ceny za konzultaci. Peníze neškudlil, nýbrž protáčel za koupě nových počítačů. Vtipné je, že nákupy musel provádět jeho otec, jelikož on sám byl příliš mladý.

Postupem času se rozhodl zaměřit jinam, kde by jeho služby využilo více potenciálních klientů. Touto destinací se stala Dubaj. V té době se teprve vyvíjela, a proto zde vycítil příležitost k prodejům a konzultacím. Přesidlovalo sem spousta velkých firem, ale i těch menších, jichž bylo více a na které zacílil. A tak ve svých třiceti letech dosáhl jeho investiční majetek hodnoty miliardy dolarů.

V současnosti působí jeho společnost v devatenácti afrických státech a dalších 21 zemích mimo Afriku. Své portfolio služeb rozšířil nejen do šířky (oblast působnosti), ale i do hloubky (více oborů, oblastí podnikání, produktů). V současnosti se zaměřuje na oblast péče o zdraví, kde vidí velkou budoucnost. Možná i proto, že v moderní době se hodně posuzuje vzhled a vnější faktory, ale třeba i zdravější životní styl.

Je pravdou, že dovolit si v Ugandě počítač a studovat za školné je pro mnohé obyvatele této středoafrické země nemožné. Dalo by se říci, že mladý Ashish měl "lepší" výchozí pozici než jiní. Nicméně pouze prodával svůj investovaný čas do studia manuálů. A čas ten máme všichni (Nejdražší komodita každé doby je dostupná pro všechny).

Naproti tomu polovinu Ugandy tvoří lidé pod 14 let, děti jsou unášeny pro sektářské účely, nejrozšířenějšími nemocemi jsou malárie, tubera a AIDS. Prostředí tedy asi nepříliš vhodné pro pohodové žití.

Předchozí článek
Leonardo del Vecchio – Ze sirotčince 2. nejbohatším Italem

Seznam článků
Inspirace

Další článek